Fordító könyv, szakfordítás könyvek és tolmácsolás könyvajánlás

Oldal:  1  2  >>

Kötetünk a fordítással kapcsolatos, szerteágazó kutatások egy meghatározott metszetét igyekszik bemutatni. A kulturális antropológia, az irodalomelmélet, a szociológia illetve a gender studies területeirõl származó tanulmányokat a fordítás úgynevezett "kulturális" megközelítésének szemléletbeli rokonsága köti össze. Ez a könyv az OTKA T 032064 programja és a Pécsi Tudományegyetem Rektori Pályázata támogatásával készült.

Oldalak:  240
ISBN:  963676347X
Nyelv:  MAGYAR
Kiadás éve:  2004
SZERK.:  N. KOVÁCS TÍMEA

A FORDÍTÁS MINT KULTURÁLIS PRAXIS
ANGOL - MAGYAR FORDÍTÁSTECHNIKA

"A fordítás lexikája és grammatikája" című sorozat második kötete az angol-magyar és a magyar-angol fordítás technikájába vezeti be az olvasót. A könyv elsõ része - Klaudy Kinga munkája - sorra veszi, rendszerezi és megmagyarázza azokat a fordítói műveleteket (más terminussal "átváltási műveleteket"), melyeket az angol-magyar és a magyar-angol fordításban a két nyelv lexikai és grammatikai rendszerének különbségei, valamint a két nyelvközösség közötti kulturális, társadalmi és egyéb nyelven kívüli különbségek szükségessé tesznek. A sorozat elsõ kötetéhez képest újdonság, hogy az egyes műveletek leírása után összefoglaló fordítástechnikai megjegyzések találhatók. A könyv második és harmadik része - Simigné Fenyõ Sarolta munkája - nyomtatásban megjelent angol-magyar és magyar-angol fordítások alapján bõséges példatárral illusztrálja az elsõ részben kifejtett lexikai és grammatikai átváltási műveleteket. A negyedik rész összefüggõ szövegekben szemlélteti, hogyan működnek az átváltási műveletek a gyakorlatban. A könyv nyelvtanároknak, nyelvtanulóknak, fordítóknak, tolmácsoknak, vagyis mindazoknak szól, akik nyelvi közvetítéssel, nyelvek és kultúrák közötti kapcsolatteremtéssel foglalkoznak. Jól használható mind közép-, mind felsõfokon az idegen nyelvek oktatásában és a fordítóképzésben. Az idegen nyelvek oktatásában segédkönyvként használható a fordítói feladatok elvégzéséhez, a fordítóképzésben tankönyvként használható fordítástechnikai szemináriumok számára. Akár az idegen nyelvek oktatásában, akár a fordítóképzésben kiválóan alkalmas fakultatív fordításelemzési speciálkollégiumok számára. Világos felépítése, könnyen áttekinthetõ szerkezete alkalmassá teszi arra, hogy a fordítói pálya iránt érdeklõdõ magántanulók is használhassák.

Oldalak:  322
ISBN:  2041497
Nyelv:  MAGYAR
Kiadás éve:  2000
SZERK:  

Angol - magyar nagyszótár
EU FORDÍTÓISKOLA

Bart István és Klaudy Kinga, a több kiadást megért Angol fordítóiskola szerzõpárosa új könyvükben az EU fordítóiskolában az európai uniós szövegek fordításába vezetik be az olvasót. A könyv tíz hiteles európai uniós szöveg (rendelet, beszéd, hivatalos levél, jegyzõkönyv-tervezet, közlemény, feljegyzés, szerzõdés, határozat, állásfoglalás, CV-űrlap) fordítói szempontú elemzése révén mutatja be - és egyben oktatja is - az Európai Unió intézményeinek jellegzetes nyelvhasználatát. A könyvet haszonnal forgathatják hivatásos és alkalmi fordítók, nyelvtanárok és nyelvtanulók, és mindazok a magyar állampolgárok, akik Magyarország EU-csatlakozásával kapcsolatban napi munkájuk során európai uniós szövegekkel dolgoznak.

Oldalak:  220
ISBN:  9789631361926
Nyelv:  ANGOL
Kiadás éve:  2003
SZERK.:  BART ISTVÁN - KLAUDY KINGA

EU FORDÍTÓISKOLA
FORDÍTÁS AZ ANGOL NYELVVIZSGÁN

Ez a könyv az állami nyelvvizsgához és általában az angol nyelv tanulásához készült segédanyag, amely elõsegítheti a fordítás hatékonyabb tanulását, illetve tanítását. Fontos célkitűzése a könyvnek az is, hogy vizsgázónak és felkészítõ tanárnak egyaránt részletes tájékoztatást adjon errõl a vizsgafeladatról. Az elsõ fejezet összefoglalja azt a fordítástechnikai minimumot, amelyet a vizsgaszövegek fordítása igényel. A második fejezet a fordítástechnikai ismeretek alkalmazását szemlélteti, és ismerteti a fordítás értékelési szempontjait. A harmadik fejezet fordítási szövegeket tartalmaz, 35 középfokút és 15 felsõfokút. Ezek mind szerepeltek vizsgafeladatként korábbi nyelvvizsgákon.

Oldalak:  130
ISBN:  9638055022
Nyelv:   ANGOL - MAGYAR
Kiadás éve:  2000
SZERK.:  HELTAI PÁL

FORDÍTÁS AZ ANGOL NYELVVIZSGÁN

Üzenetet küldhet a következõ email címre ats [at] ats-group [pont] net