Deutsch-Paschtu Wörterbuch Übersetzung Online


Paschtu Wörterbuch Neu
Paschtu Deutsch Wörterbuch Online.
Deutsch Pashto Wörterbuch - Pashto Deutsch Wörterbuch Neu
Deutsch <> Pashto Dictionary von Abdul Hakim Noorzai.
Wörterbuch Paschtu/Pashto Neu
mehrere Online-Wörterbücher mit Paschtu.