Pisanie w języku berberyjskie. Jak napisać na klawiaturze berberyjskie?

Klawiatura berberyjskie, jak pisać po berberyjsku na komputerze. Jak na klawiaturze napisać.


Skróty klawiszowe podstawy (Windows/MAC OS):

Kopiuj! [Ctrl]+[C] | [CMD]+[C] - Kopiuj! [Ctrl]+[X] | [ALT]+[CMD]+[X]
Wklej! [Ctrl]+[V] | [CMD]+[V] - Opcja zaznacz wszystko! [Ctrl]+[A] | [CMD]+[A]
Cofniecie akcji! [Ctrl]+[Z] | [CMD]+[Z] - Cofnij! [Ctrl]+[Y] | [CMD]+[C]