Pisanie w języku kru. Jak napisać na klawiaturze kru?

Klawiatura kru, jak pisać po krusku na komputerze. Jak na klawiaturze napisać.

Skróty klawiszowe podstawy (Windows/MAC OS):

Kopiuj! [Ctrl]+[C] | [CMD]+[C] - Kopiuj! [Ctrl]+[X] | [ALT]+[CMD]+[X]
Wklej! [Ctrl]+[V] | [CMD]+[V] - Opcja zaznacz wszystko! [Ctrl]+[A] | [CMD]+[A]
Cofniecie akcji! [Ctrl]+[Z] | [CMD]+[Z] - Cofnij! [Ctrl]+[Y] | [CMD]+[C]