Numbers in Dutch Language Online

NumberPronunciation
   one   een
   two   twee
   three   drie
   four   vier
   five   vijf
   six   zes
   seven   zeven
   eight   acht
   nine   negen
   ten   tien
   eleven   elf
   twelve   twaalf
   thirteen   dertien
   fourteen   veertien
   fifteen   vijftien
   sixteen   zestien
   seventeen   zeventien
   eighteen   achttien
   nineteen   negentien
   twenty   twintig
   twentyone   een en twintig
   twentytwo   twee en twintig
   thirty   dertig
   forty   veertig
   fifty   vijftig
   sixty   zestig
   seventy   zeventig
   eighty   tachtig
   ninety   negentig
   hundred   honderd
   one hundred   honderdeen
   two hundred   tweehonderd
   one thousand   duizend
   ten thousand   tienduizend
   million   miljoen

Language Posts:

Want to add New Resources? Please, contact us for this at ats [at] ats-group [dot] net