Zulu Vocabulary Language Online

English-Zulu Vocabulary Quizzes
Bilingual Vocabulary Quizzes (English Zulu Study Materials, ESL, EFL).

Useful Zulu Words and Phrases

AmaphuphoDreams
Angikhulumi isirashiyaI don't speaků
AngizwaI don't understand.
Inkosikazi yamiMy wife
InkululekoFreedom
Intombi yamiMy girlfriend
Iphi / liphi?Which?
Isithando samiMy love
IzinkabiOxen
Kanjani?How?
KulungileThat's all right.
Kungaki?How many?
Kungaki?How much?
Kuphi?Where?
Lokho kusho ukuthini?What does that mean?
Lokhu kusho ukuthini?What does this mean?
NcaNo.
Ngani?Why?
NgicelaI'd like...
Ngicela, sicelaPlease.
Ngiphuma e...I am fromů
NgiyabongaThank you
NgiyabongaThank you.
NgiyaxolisaI beg your pardon.
NgiyezwaI understand.
Nibizani lokho?What do you call that?
Nihambe kahleGo well
Nini?When?
NinjaniHow are you?
Nisale kahleStay well
NxepheI'm sorry.
SikhonaWe're fine
SiyafundaWe're learning
SiyanikhumbulaWe remember you
SizobonanaSee you later.
Sobonana MasinyaneSee you soon
Sobonana futhiSee you again
Sondela kimiCome closer to me
ThandananiLove each other
UbabaFather
Ubani?Who?
Ubukuphi?Where have you been
Ukhuluma isingisi?Do you speak English?
UkudlaFood
UmakhelwaneNeighbor
UmamaMother
UmhlabaWorld
Umyeni wamiMy husband
Ungisize!Help!
UxoloExcuse me.
Wena usimangilisoYou're wonderful
YeboYes.
Yenza okuqondileDo the right thing
Yini?What?
ibizani lokhu?What do you call this?

Related Posts:

Want to add New Resources? Please, contact us for this at ats [at] ats-group [dot] net