Webmester honlap - Error Codes

Minden client request-nél a webserver információkkal válaszol, amelyek többek között a status code-ot is tartalmazzák.

A kódlista 5 kategóriára van felosztva:

100- feldolgozás alatt
200- siker
300- továbbítás
400- client-hiba
500- szerver-hiba

1xx: Informational
100: Continue lekérdezés folytatódik
101: Switching Protocols csatlakozási jegyzökönyvet cserél
2xx: Successful
200: OK sikeres lekérdezés
201: Created sikeres lekérdezés, új resource-ok készültek.
202: Accepted lekérdezés elfogadva, de a végrehajtás még nincs befejezve
203: Non-Authoritative Information A meta-információk nem eredeti jellegüek
204: No Content lekérdezés befejezve, nincs tartalom visszaadásra
205: Reset Content lekérdezés befejezve, a browser-nek újra kell tölteni a resource-okat
206: Partial Content GET-lekérdezés csak részben befejezve
3xx: Redirection
300: Multiple Choices resource-ok több változatban
301: Moved Permanently a keresett resource-nak új URL-el rendelkezik.
302: Found a keresett resource-nak átmenetileg másik URL-je van
303: See Other a keresett resource-nak új URL-el rendelkezik
304: Not Modified a resource nem változott meg
305: Use Proxy hozzáférés prőy-server-en keresztül szükséges
306: használatlan nincs használatban, foglalt
307: Temporary Redirect a keresett resource-nak átmenetileg másik URL-je van
4xx: Client Error
400: Bad Request nem érthetö, rosszul fogalmazott lekérdezés
401: Unauthorized felhasználói felimerés szükséges.
402: Payment Required foglalt
403: Forbidden lekérdezés megértve, szerver elutasítja a végrehajtást
404: Not Found nem találja a keresett resource-t
405: Method Not Allowed a lekérdezés nem használható fel a resource-ra
406: Not Acceptable tiltott hozzáférés
407: Proxy Authentication Required Mint 401, a client-nek is elöször a prőy-val kell érintkeznie.
408: Request Timeout A client nem küldött lekérdezést a server-töl elvárt idön belül
409: Conflict A lekérdezést resource problémák miatt nem lehet befejezni, felhasználói reakció szükséges.
410: Gone a resource folyamatosan nem áll rendelkezésre
411: Length Required megadott tartalom hosszúságú lekérdezés szükséges
412: Precondition Failed hibás elöfeltételek tesztelve
413: Request Entity Too Large túl hosszú lekérdezés
414: Request-URI Too Long URL-lekérdezés túl hosszú
415: Unsupported Media Type a resource nem támogatja a lekérdezés formátumát
416: Requested Range Not Satisfiable a range request headers-nek hibás az összetétele
417: Expectation Failed nem ismerte fel az expect request header-t
5xx: Server Error
500: Internal Server Error belsö server-hiba, lekérdezés nem lett végrehajtva
501: Not Implemented kért funkció nem lett megvalósítva
502: Bad Gateway rossz válasz a Gateway-nak vagy a Prőy-nak
503: Service Unavailable pillanatnyilag server-túlterheltség miatt nincs lekérdezés
504: Gateway Timeout nincs válasz megadott idön belül a Gateway-nak vagy a Prőy-nak
505: HTTP Version Not Supported a lekérdezés HTTP változata nincs támogatva

Tartalom:

Az ajánlattételt kérjük mindkét e-mail címre küldeni ats [at] ats-group [pont] net