Dictionary between Slovene/Slovenian and English Translation Online


English - Slovene dictionary - Slovene - English Dictionary
English-Slovene and Slovene English Wordlists. HTML-File.
English to Slovenian Glossary
Glosar medicinskih izrazov (Darja FiŠer) - English to Slovenian Glossary of medical terms.
Free Online English to Slovenian Translators
Translate text and web pages between English and Slovenian online for free.
Slovene-English Dictionary
English/Slovene dictionary of computer science.
Institute of Slovenian Language New
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovřa ZRC SAZU.
English-Slovenian Dictionary
Here's a free English-Slovenian dictionary.
Megiser's Dictionary (1744)
Megiser's Dictionary (1744) - Slovenian Normalized-Orthography Reverse Dictionary.
English-Slovene Dictionary New
Angleško-slovenski slovar Advanced.
Besedje16 New
Words of Slovene Literature language of the 16th Century.
Basic Slovene Phrases
Central & Eastern European Languages: Basic Phrase for eastern european languages.
SSKJ - Dictionary of Slovenian Literary Language New
Slovar slovenskega knjižnega jezika.
Glosar EIONET-SI o okolju (XLS)
English-Slovenian Glossary.
Svetokriški New
Slovene Dictionary of Language by Janez Svetokriski.
Slovenian French Dictionary
Dictionnaire Slovène Français / Slovenski Francoski Slovar online / Slovenian French dictionary.
SNB - Recent Glossary New
Slovar novejšega besedja.
Multilingual Slovene Dictionary Pons
Multilingual Dictionaries, spelling and translation of texts.
Slovarji Dictionaries
Dictionaries of Slovene Language.
Slovenian English Waterfall Dictionary
Slovenia has many nature beauties and waterfalls are one of them.
Prekmurski New
Slovenian Dictionary of old Books.
Biochemical Slovenian
Terminology Committee of Slovenian Biochemical Society.Dictionary of Slovenian
Reverse Dictionary of Slovenian language.
Dictionary Slovenian (PDF Document)
Dictionary, Pronounciation and Conversational Phrases.
Slovenian-English Dictionary
German English French Italian Spanish Russian Slovenian Dictionary.
English Slovene Dictionary
A complete pronouncing dictornary of the English and Slovene languages (1919).
Slovenian for Travelers
Slovenian for Travelers By Miran Hladnik and Toussaint Hoćevar.
Slovenian Glossary
Slovenian-English-German Glossary Floristry.
Glosar slovensko-angleških nepravih prijateljev New
Slovenian-English False Friends.
Slovenian Dictionary
Slovenian Dictionary - Slovenian Language.
Slovenian Dictionary
Najdi Slovenian Mulilingual Dictionary.
Slovenian-English Dictionary (PDF Document)
Slovenian Dictionary Jerzy Kazojc (c) copyright 2011.
Glossary of Slovene-English (PDF) New
Angleško-slovenski glosar lažnih prijateljev.
Dictionary Slovenian
Dictionary of the Slovenian Language.
Slovenian Math Glossary
Math Glossary Slovenian-English-German-French-Russian ...
Slovar dictionary (PDF Document)
Slovar - The dictionary Slovenian English Dutch French Danish ...
Slovnik Dictionary
Slovenian Dictionary List


Other Slovenian Dictionary Translation

Pleteršnik New
Maks Pleteršnik: Slovenian-German Dictionary.
New
Latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali.
Slovenian-Hungarian Dictionary
Online Slovenian-Hungarian Dictionary - Slovensko-madžarski in madžarsko slovenski on-line slovar.
Vorenc New
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovenian-Latin Dictionary.
Slovene-Dutch dictionary
Sloveens-Nederlands - Nederlands-Sloveens woordenboek


Useful Slovene Words and Phrases

Yes.Da
No.Ne
HelloZdravo/Zivijo
Good morningdobro jutro
Good day.Dober dan (do-br dan)
GoodbyeNasvidjene (nas-vee-da-nye)
PleaseProsim (pro-seem)
Thank you.Hvala lepa.
You're welcome.Ni zakaj (nee za-kaj)
Excuse me.Dovolite me, prosim. (do-vo-lee-te mee, pro-seem)
Sorry.Oprostite. (o-pro-stee-te)
Can you help me?Mi lahko pomagate?
Could you repeat that, please?Lahko ponovite?
How much is it?Koliko stane?
I don't understand-Ne razumem.
I'd like....Rad/Rada bi... (male/female)
I'm fromSem iz /sam eez
My name's...Jaz sem (yas sam)
What's you name?Kako vam je ime? or Kako ti je ime? (informal)
Where are you from?Od kod ste?
ClosedZaprto
OpenOtvrto
day- dan
monthmesec
todaydanes
tomorowjutri
weekteden
yearleto
yesterdayvceraj
How do I get to....?Kako pridem to....?
straight aheadnaravnost naprej
Where is...?Kje je ...?
leftlevo
rigtdesno
here/theretu/tam
the cornervogalu
Turn left/right atObrnite levo/desno pri
behindza (zadaj)
far (from)dalec (od)
in front ofspredaj
near (to)blizu (do)
oppositenasproti
forwardnaprej
backwardnazaj
airportletalisce
arrivalsprihodi
busavtobus
bus stopavtobusna postaja
departuresodhodi
planeletalo
trainvlak
train stationzelezniska postaja
Could you please help me?Mi lahko pomagate?
Help!Na pomoc!
I'm lost.Izgubila sem se.
Want to add New Dictionary? Please, contact us for this at ats [at] ats-group [dot] net