Webmester honlap - CSS Parancsok

parancs leírás értékek NT IE W3C
background háttér" background-color
background-image
background-repeat background-attachment background-position
4.0 4.0 CSS1
background-attachment hátttérgrafikát meghatározni vagy pedig gördithetővé tenni scroll
fixed
r6.0 4.0 CSS1
background-color háttérszín color-rgb
color-hex
color-name
transparent
4.0 4.0 CSS1
background-image háttérkép url
none
4.0 4.0 CSS1
background-position háttérkép pozició top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
x-% y-%
x-pos y-pos
6.0 4.0 CSS1
background-repeat háttérkép ismétlés repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
4.0 4.0 CSS1

keretek

parancs leírás értékek NT IE W3C
border keret border-width
border-style
border-color
4.0 4.0 CSS1
border-bottom alsó keret border-bottom-width
border-style
border-color
6.0 4.0 CSS1
border-bottom-color alsó keret színe border-color 6.0 4.0 CSS2
border-bottom-style alsó keretjelleg border-style 6.0 4.0 CSS2
border-bottom-width alsó keretszélesség thin
medium
thick
length
4.0 4.0 CSS1
border-color keret színe color 6.0 4.0 CSS1
border-left bal oldali keret border-left-width
border-style
border-color
6.0 4.0 CSS1
border-left-color bal oldali keretszín border-color 6.0 4.0 CSS2
border-left-style bal oldali keretjelleg border-style 6.0 4.0 CSS2
border-left-width bal oldali keretszélesség thin
medium
thick
length
4.0 4.0 CSS1
border-right jobb oldali keret border-right-width
border-style
border-color
6.0 4.0 CSS1
border-right-color jobb oldali keretszín border-color 6.0 4.0 CSS2
border-right-style jobb oldali keretjelleg border-style 6.0 4.0 CSS2
border-right-width jobb oldali keretszélesség thin
medium
thick
length
4.0 4.0 CSS1
border-style keretjelleg none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
6.0 4.0 CSS1
border-top felső keret border-top-width
border-style
border-color
6.0 4.0 CSS1
border-top-color felső keretszín border-color 6.0 4.0 CSS2
border-top-style felső keretjelleg border-style 6.0 4.0 CSS2
border-top-width felső keretszélesség thin
medium
thick
length
4.0 4.0 CSS1
border-width keret szélesség thin
medium
thick
length
4.0 4.0 CSS1

osztályozás

parancs leírás értékek NT IE W3C
clear Megadja, melyik oldalon nem lehetnek lebego elemek left
right
both
none
4.0 4.0 CSS1
cursor egérmutató url
auto
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help
6.0 4.0 CSS2
display jelentés none
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption
4.0 4.0 CSS1
float egy másik elemen belüli pozició left
right
none
4.0 4.0 CSS1
position az elhelyezés jellege static
relative
absolute
fixed
4.0 4.0 CSS2
visibility láthatóság visible
hidden
collapse
6.0 4.0 CSS2

méretek

parancs leírás értékek NT IE W3C
height magasság auto
length
%
6.0 4.0 CSS1
line-height sorköz normal
number
length
%
4.0 4.0 CSS1
max-height max. magasság none
length
%
    CSS2
max-width max. szélesség none
length
%
    CSS2
min-height min. magasság length
%
    CSS2
min-width min. szélesség length
%
    CSS2
width szélesség auto
%
length  
4.0 4.0 CSS1

írás

parancs leírás értékek NT IE W3C
font
írás font-style
font-variant
font-weight
font-size/line-height
font-family
caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar
4.0 4.0 CSS1
font-family
betűnem family-name
generic-family
4.0 3.0 CSS1
font-size
betűnagyság xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
%
4.0 3.0 CSS1
font-size-adjust   none
number
    CSS2
font-stretch betűszélesség normal
wider
narrower
ultra-condensed
extra-condensed
condensed
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded
    CSS2
font-style
stílus normal
italic
oblique
4.0 4.0 CSS1
font-variant
betűforma normal
small-caps
6.0 4.0 CSS1
font-weight
betűvastagság normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4.0 4.0 CSS1

lista

parancs leírás értékek NT IE W3C
list-style felsorolási tipusok list-style-type
list-style-position
list-style-image
6.0 4.0 CSS1
list-style-image kép mint felsorolási jel none
url
6.0 4.0 CSS1
list-style-position a felsorolási jel poziciója inside
outside
6.0 4.0 CSS1
list-style-type elsorolási tipusok none
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
hebrew
armenian
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha 
4.0 4.0 CSS1
marker-offset   auto
length
    CSS2

távolság

parancs leírás értékek NT IE W3C
margin Margó távolságok margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left
4.0 4.0 CSS1
margin-bottom Alsó margó auto
length
%
4.0 4.0 CSS1
margin-left Bal margó auto
length
%
4.0 3.0 CSS1
margin-right Jobb margó auto
length
%
4.0 3.0 CSS1
margin-top Felső margó auto
length
%
4.0 3.0 CSS1

Outlines

parancs leírás értékek NT IE W3C
outline outline outline-color
outline-style
outline-width
    CSS2
outline-color Outline szín color
invert
    CSS2
outline-style Outline típus none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
    CSS2
outline-width Outline vastagság thin
medium
thick
length
    CSS2

széltávolság

parancs leírás értékek NT IE W3C
padding Kitöltés padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left
4.0 4.0 CSS1
padding-bottom Kitöltés lent length
%
4.0 4.0 CSS1
padding-left Kitöltés balra length
%
4.0 4.0 CSS1
padding-right Kitöltés jobbra length
%
4.0 4.0 CSS1
padding-top Kitöltés fent length
%
4.0 4.0 CSS1

az elhelyezés jellege

parancs leírás értékek NT IE W3C
bottom Alulra igazít auto
%
length
  5.0 CSS2
clip Kivágás shape
auto
6.0 4.0 CSS2
Balra rendez Abstand nach linksauto
%
length
4.0 4.0 CSS2
overflow
overflow visible
hidden
scroll
auto
6.0 4.0 CSS2
right Jobbra rendezauto
%
length
  5.0 CSS2
top Felülre rendezauto
%
length
4.0 4.0 CSS2
vertical-align Függoleges igazítás baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
length
%
4.0 4.0 CSS1
z-index Sorrend auto
number
6.0 4.0 CSS2

táblázat

parancs leírás értékek NT IE W3C
border-collapse keretjelleg collapse
separate
  5.0 CSS2
border-spacing kerettávolság length length     CSS2
caption-side címpozició top
bottom
left
right
    CSS2
empty-cells üres cellák kezelése show
hide
    CSS2
table-layout táblázati szerkezet auto
fixed
  5.0 CSS2

szöveg

parancs leírás értékek NT IE W3C
color szövegszín color 4.0 4.0 CSS1
direction szövegirány ltr
rtl
  5.0 CSS2
letter-spacing betűk közötti távolság normal
length
6.0 4.0 CSS1
text-align szöveg pozició left
right
center
justify
4.0 4.0 CSS1
text-decoration szöveg díszítésnone
underline
overline
line-through
blink
4.0 4.0 CSS1
text-indent beljebb kezdés length
%
4.0 4.0 CSS1
text-shadow árnyék none
color
length
     
text-transform betűfajta none
capitalize
uppercase
lowercase
4.0 4.0 CSS1
unicode-bidi szövegirány normal
embed
bidi-override
  5.0 CSS2
white-space szóköz normal
pre
nowrap="nowrap"
4.0 5.5 CSS1
word-spacing szótávolság normal
length
6.0   CSS1

Ui:
IE --> Internet Explorer
NT --> Netscape
W3C --> W3 konzorcium
CSS 1 --> 1996
CSS 2 --> 1998

Tartalom:

Az ajánlattételt kérjük mindkét e-mail címre küldeni ats [at] ats-group [pont] net